تکلیف زنان و کودکان داعشی در سوریه چه می‌شود؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تکلیف زنان و کودکان داعشی در سوریه چه می‌شود؟

در حالیکه به نظر می رسد کار داعش در سوریه تمام است، صدها نفر از اقوامشان در اردوگاه های شمال کشور سرگردانند. این اردوگاه ها را نیروهای کرد اداره می کنند و گفته شده حدود ۱۵۰۰ زن و کودک در آنها زندگی می کنند. فراس کیلانی از بخش عربی سرویس جهانی بی بی سی گزارش می‌دهد.