راه آهن غیررسمی "فیلیپین‌ها"
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راه آهن 'غیررسمی' فیلیپینی‌ها

در فیلیپین یک سرویس حمل و نقل غیررسمی جای خدمات ناکارآمد راه آهن را گرفته است. افراد بی خانمان با حمل مسافران در واگن های کوچک آنها را از روی ریل های قطار به نقاط مختلف شهر می برند. این در حالی است که راه آهن ملی فیلیپین هم از همین خطوط استفاده می کند. پارسال دست کم ۹ نفر در تصادف های با قطار کشته شدند اما مسئولان می گویند نمی توانند جلوی فعالیت آنها را بگیرند.

هاوارد جانسون گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط