نمایان شدن یک زیردریایی جنگ جهانی اول در سواحل فرانسه

بقایای این زیردریایی باعث جذب گردشگران کنجکاو شده است حق نشر عکس AFP
Image caption بقایای این زیردریایی باعث جذب گردشگران کنجکاو شده است

بقایای یک زیردریایی آلمانی متعلق به جنگ جهانی اول پس از آن که دهه‌ها از مدفون شدن آن گذشته، بتدریج در یکی از سواحل شمال فرانسه به سطح آب می آید.

زیردریایی یوسی ۶۱ که در ژوئیه سال ۱۹۱۷ در آب‌ها رها شده بود در حال حاضر بقایای آن در ساحل ویسانت در نزدیکی شهر کاله دیده می شود.

خدمه این زیردریایی آن را رها کرده و تا دهه ۱۹۳۰ بخش اعظمی از این زیردریایی مدفون شد.

به ساحل آمدن بقایای این زیردریایی باعث جذب گردشگران زیادی به این منطقه شده است.

از دسامبر گذشته دو بخش از این زیردریایی از حدود یکصد متری قابل مشاهده است.

شهردار ویسانت گفته: "بقایای این زیردریایی هر دو یا سه سال قابل مشاهده است، که البته بستگی به امواج و شدت باد دارد که باعث می شود شن و ماسه حرکت کرده و این زیردریایی نمایان شود. "

یکی از راهنمایان تورهای گردشگری محلی معتقد است که باد و امواج می تواند به دیده شدن بخش های بیشتری از این زیردریایی کمک کند.

به گفته این راهنمای تور"همه ساکنان ویسانت می‌دانند که زیردریایی در این جا وجود دارد، اما بخش زیادی از آن در گل و لای قرار دارد، در نتیجه قابل دیدن نیست. بخش هایی از این زیردریایی هرازگاهی دیده می شود، اما این اولین باری است که ما بخش زیادی از آن را می بینیم."

حق نشر عکس AFP

زیردریایی‌های آلمانی درجریان جنگ جهانی اول کشتی های متفقین را هدف قرار می دادند که این باعث غرق شدن صدها کشتی شد.

مورخان معتقدند که زیردریایی یوسی ۶۱ باعث غرق شدن دست کم ۱۱ کشتی شده است. گفته شده غرق این کشتی یا از طریق مین گذاری و یا پرتاب اژدرانجام داده است.

این زیردریایی در آخرین سفرش شهر زیبرگ در بلژیک را به مقصد بولون-سور-مر و لوآور در فرانسه برای مین گذاری ترک کرد.

۲۶ خدمه این زیردریایی خود را تسلیم مقامات فرانسوی کردند.

موضوعات مرتبط