دختر بچه‌ای که قتلش به مقابله با کودک آزاری کمک کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دختر بچه‌ای که قتلش به مقابله با کودک آزاری کمک کرد

درست یک سال پیش، قتل یک دختر شش ساله پاکستانی، سر و صدای زیادی به پا کرد. این سر و صدا ها به باور خیلی‌ها، فرصتی شد تا جامعه محافظه کار پاکستان، نگاه دوباره‌ای به مساله کودک آزاری بیندازد. اما آیا در یک سال گذشته چیزی عوض شده است؟ سکندر کرمانی، برای پیدا کردن پاسخ، به زادگاه زینب رفته است.

موضوعات مرتبط