جشنواره شترها در راجستان هند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جشنواره شترها در راجستان هند

امروز در بیکانر در ایالت راجستان در شمال هند جشنواره شتر برگزار شد. جشنواره‌ای که در آن صاحبان شترها در رشته های مختلف با هم مسابقه می دهند. از جمله بهترین تزئین و نقاشی شتر، رقص و حرکات موزون و چند رشته دیگر.

موضوعات مرتبط