بقای کشاورزی با 'مزارع شناور' در بنگلادش
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بقای کشاورزی با 'مزارع شناور' در بنگلادش

تا به حال یک "مزرعه‌ شناور" دیده اید؟ کشاورزان بنگلادش، در سرزمینی که بیشتر سال زیر آب است با این روش باستانی مزرعه‌هایی شناور می‌سازند.

موضوعات مرتبط