استیضاح دولت بریتانیا در پی شکست سنگین توافقنامه برگزیت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

استیضاح دولت بریتانیا در پی شکست سنگین توافقنامه برگزیت

نمایندگان مجلس بریتانیا، بحث درباره دادن رأی اعتماد به دولت را آغاز کرده‌اند. موضوعی که به درخواست جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر بررسی می‌شود. آقای کوربین این درخواست را دیشب، پس از شکست سنگین دولت در تصویب توافقنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مطرح کرد.

بهرنگ تاج‌دین از مقابل پارلمان بریتانیا گزارش می‌دهد.