بازرسان آمریکایی: تعداد کودکان جدا شده از مهاجران غیرقانونی بیشتر از رقم اعلام شده است

حق نشر عکس Getty Images
Image caption جداسازی کودکان از مهاجران غیرقانونی با اعتراض هایی در آمریکا همراه بود

بازرسان می گویند تعداد کودکان جدا شده از مهاجران غیرقانونی در آمریکا می تواند هزاران نفر بیشتر از رقم اعلام شدهباشد.

رقم دقیقی از کودکان جدا شده از خانواده هایشان وجود ندارد اما پیش از این گفته شده بود که حدود سه هزار کودک در مرز مکزیک از پدر و مادر یا قیمشان جدا شده اند.

بر اساس سیاست های مهاجرتی دولت دونالد ترامپ، مهاجران غیرقانونی پس از بازداشت تا زمان برگزاری دادگاه در زندان می مانند و کودکان همراه آنها باید به پناهگاه منتقل شوند یا به طور موقت نزد خانواده های داوطلب نگهداری شوند.

حال وزارت بهداشت آمریکا در گزارشی اعلام کرده که جداسازی کودکان از والدینشان از چند ماه قبل از اجرای رسمی سیاست مهاجرتی دولت ترامپ آغاز شده است و به همین دلیل رقم جداشدگان بیشتر از تخمین های قبلی است.

رقم دقیقی از کودکان جدا شده وجود ندارد زیرا نظام واحدی برای ثبت این موارد به وسیله سازمان های امنیتی و انتظامی مختلف وجود نداشته است.

جداسازی کودکان باعث شده تا بسیاری از کودکان از والدین خود جدا بیفتند و در مواردی پدر و مادر کودکان با حکم دادگاه از آمریکا اخراج شده اند و فرزندانشان همچنان در آمریکا هستند.

اعتراض سازمان های حقوق بشری و سیاستمداران در کنگره باعث شد تا دونالد ترامپ در ابتدای تابستان با صدور حکمی به جداسازی کودکان پایان یابد.

طبق گزارش بازرسان وزارت بهداشت آمریکا، با وجود صدور این فرمان ۱۱۸ کودک دیگر از خانواده هایشان جدا شده اند.

دیک دوربین، سناتور دموکرات از کریستن نیلسن، وزیر امنیت داخلی خواست با پذیرش مسوولیت این رخداد، از مقامش کناره گیری کند.