تصمیم صورتی؛ ویاگرا برای زنان مصر آزاد شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصمیم صورتی؛ ویاگرا برای زنان مصر آزاد شد

برای اولین بار در یک کشور عربی، قرص ویاگرای زنانه قانونی و روانه بازار شد. قرص ویاگرا قرصی است که ناتوانی جنسی در مردان را رفع می‌کند ولی در زنان لزوما چنین تاثیر تضمین شده ای ندارد. ویاگرای زنانه برای اولین بار سه سال پیش در آمریکا قانونی شد ولی اهمیت قانونی شدن آن در مصر جنبه های اجتماعی و فرهنگی هم دارد.

سیاوش اردلان گزارش می دهد.