دختران کره شمالی برده جنسی چینی‌ها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دختران کره شمالی برده جنسی چینی‌ها

بهبود روابط دیپلماتیک کره شمالی و آمریکا مدتی است در رسانه های بین المللی بازتاب گسترده داشته است. اما شرایط زندگی مردم کره شمالی، فقر گسترده و خفقان در این کشور موضوعاتی هستند که در این شرایط کمتر مورد توجه رسانه ها قرار می گیرد. بی بی سی اما در گزارشی مستند به مشکلات دو شهروند کره شمالی می پردازد که بدست قاچاقچیان در آرزوی کار، اما در واقع به عنوان برده جنسی به چین منتقل شده بودند. دو دختری که به شکلی متهورانه، از چین فرار کرده و خود را به سفارت کره جنوبی در کشوری دیگر می رسانند.