خاندان‌های سلطنتی مالزی شاه تازه انتخاب می‌کنند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خاندان‌های سلطنتی مالزی شاه تازه انتخاب می‌کنند

خانواده سلطنتی مالزی امروز پادشاه جدیدی برای کشورشان انتخاب کردند. انتخاب سلطان عبدالله پس از کناره‌گیری غیرمنتظره محمد پنجم صورت گرفت. اگرچه نقش پادشاه در مالزی نمادین است اما او قدرت تایید مناصب دولتی را دارد.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط