تصمیم سخت پدر یک دوقلوی به‌هم چسبیده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصمیم سخت پدر یک دوقلوی به‌هم چسبیده

پدر یک دوقلوی به هم چسبیده باید تصمیمی سخت بگیرد. او که به همراه کودکانش از سنگال به بریتانیا آمده یا باید به توصیه جراحان دل بسپارد که می گویند بهتر است دوقلوها با عمل جراحی از هم جدا شوند یا بگذارد آنها همانطور که هستند، بمانند. هر دو کار خطرهایی به دنبال دارد. گزارش سرویس جهانی بی بی سی را ببینید.

موضوعات مرتبط