هفتاد و پنجمین سالگرد شکست حصر لنینگراد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هفتاد و پنجمین سالگرد شکست حصر لنینگراد

هفتاد و پنج سال از شکست حصر لنینگراد گذشت: یکی از نقاط عطف جنگ جهانی دوم؛ که گرچه صدها هزار قربانی به جا گذاشت، اما راه را برای پیشروی نیروهای ارتش سرخ به سمت غرب و در نهایت، شکست رایش سوم، هموار کرد. روسیه برای بزرگداشت این روز، مراسم مختلفی برگزار کرده؛ از رژه نظامی تا کنسرت یادبود و برنامه های هنری.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط