جدال آمریکا و روسیه بر سر ونزوئلا بالا گرفت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جدال آمریکا و روسیه بر سر ونزوئلا بالا گرفت

روسیه بشدت از آمریکا به دلیل تحریم شرکت ملی نفت ونزوئلا انتقاد کرده است. سخنگوی کرملین گفته این کار مداخله غیرقانونی در امور داخلی ونزوئلا است. آمریکا امروز همچنین بخشی از دارایی‌هایی دولت ونزوئلا در آمریکا را توقیف کرده و در اختیار خوان گوآیدو، گذاشته که چهارشنبه هفته پیش خود را رئیس جمهوری موقت خواند. از طرف دیگر دولت ونزوئلا هم دارایی‌های آقای گوایدو را در خاک ونزوئلا توقیف کرده است.

ژیار گل گزارش می دهد.