مخالفان طرفدار رئیس جمهوری خودخوانده ونزوئلا دوباره به خیابان‌ها آمدند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مخالفان طرفدار رئیس جمهوری خودخوانده ونزوئلا دوباره به خیابان‌ها آمدند

در ونزوئلا، یک تظاهرات بزرگ ضد دولتی در حال برگزاری است. خوان گوایدو رهبر مخالفان از مردم خواسته به خیابان ها بیایند و خواستار استعفای نیکلاس مادورو شوند. این نخستین تظاهرات بزرگ بعد از آن است که آقای گوایدو خود را رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا خواند.

فرین عاصمی گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط