اروپا مذاکره دوباره بر سر برگزیت را رد کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اروپا مذاکره دوباره بر سر برگزیت را رد کرد

درخواست نمایندگان پارلمان بریتانیا از ترزا می برای مذاکره دوباره با اتحادیه اروپا درباره برگزیت با واکنش تند رهبران اروپایی همراه شده است. اروپایی‌ها توافقی را که پیشتر با خانم می کرده بودند، بهترین توافق می دانند و گفته اند هیچ تغییری را نمی پذیرند.

ریحانه مظاهری گزارش می دهد.