آمریکا پیمان کنترل موشک‌های میانبرد را تعلیق کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آمریکا پیمان کنترل موشک‌های میانبرد را تعلیق کرد

آمریکا پیمان کنترل موشک‌های هسته ای میان برد با روسیه را معلق می کند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفته است اگر روسیه به نقض تعهداتش ادامه دهد، آمریکا تا شش ماه دیگر به طور کامل از این پیمان خارج می شود. روسیه گفته است که به این پیمان متعهد بوده است.

شبنم شعبانی گزارش می دهد.