روسیه هم پیمان کنترل تسلیحات میانبرد هسته‌ای را تعلیق کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روسیه هم پیمان کنترل تسلیحات میانبرد هسته‌ای را تعلیق کرد

در پی آمریکا، روسیه هم عضویتش را در پیمان کنترل موشک‌های هسته‌ای معلق کرد. این تصمیم برنگرانی‌ها در مورد احتمال فروپاشیدن کامل سازوکارهای کنترل تسلیحات هسته ای افزوده است. ناتو و سازمان ملل از دو طرف خواسته‌اند، در شش ماه آینده برای حل اختلاف‌ها و حفظ این پیمان بکوشند.

شبنم شعبانی گزارش می‌دهد.