تلاش بریتانیا برای کاستن از ضایعات مواد غذایی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش بریتانیا برای کاستن از ضایعات مواد غذایی

دولت بریتانیا قصد دارد مقدار ضایعات غذا را تا ۵ سال دیگر به حدود ۲۰ درصد مقدار کنونی برساند. اما هماهنگی های لازم بین شهرداری‌ها و مردم و فروشگاه‌های بزرگ برای رسیدن به این هدف ظاهرا فرایندی پیچیده است.

شارلوت فرانک گزارش می‌دهد.