طلسم قاچاقچیان انسان بر زنان مهاجر نیجریه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طلسم قاچاقچیان انسان بر زنان مهاجر نیجریه

در اوج بحران مهاجرت، قاچاقبران، هزاران زن را از نیجریه به ایتالیا بردند. آنها قرار بود در اروپا به تن فروشی مشغول شوند. اما قبل از شروع این سفر، قاچاقبران مجبورشان می کردند، مراسم جادوی سیاه یا طلسم جوجو را اجرا کنند. این زنان در آن مراسم سوگند می خوردند که پول قاچاقبران را پس بدهند.

نوامی گریملی گزارش می‌دهد.