نوجوانان جهان متحد شوید!
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برای نجات محیط زیست: نوجوانان جهان متحد شوید!

نوجوانان در سراسر جهان صدایشان را در اعتراض به تغییرات آب و هوایی بلند کرده‌اند. در بریتانیا هم هزاران نوجوان در ۶۰ شهر به جای رفتن به کلاس درس به خیابان آمدند و در باره خطری که محیط زیست را تهدید می کند هشدار دادند.

فرانکی مک کاملی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط