سالگی باربی در میان ستایش و انتقاد۶۰
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۶۰ سالگی باربی در میان ستایش و انتقاد

باربی ۶۰ ساله شد. عروسکی که در این سال ها یک میلیارد بار به فروش رفته و اگر چه در دل بسیاری از دختران نشسته، اما بسیاری از فعالان زنان را هم آزرده خاطر کرده چون به گفته آنها الگوی خوبی برای دختران نبوده است.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط