نگرانی از ایمنی هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ مکس ۸ در پی سانحه اتیوپی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی از ایمنی هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ مکس ۸ در پی سانحه اتیوپی

بعضی شرکتهای هواپیمایی جهان، بوئینگهای -هفتصد و سی و هفت -مکس-هشت خود را فعلا کنار گذاشته اند. دیروز سقوط یک هواپیمای مسافربری از این نوع که به شرکت هواپیمایی اتیوپی متعلق بود، ۱۵۷ کشته به جا گذاشت. پنج ماه پیش هم هواپیمایی از همین مدل در اندونزی سقوط کرد و همه سرنشینانش کشته شدند. شرکت بوئینگ گفته که در این باره تحقیق می کند.

مجید خیام دار گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط