حمله مسلحانه به دو مسجد در نیوزیلند 49 کشته بجا گذاشت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمله مسلحانه به دو مسجد در نیوزیلند ۴۹ کشته بجا گذاشت

نیوزیلند شاهد مرگبارترین حمله مسلحانه در تاریخ این کشور بوده حمله به دو مسجد در شهر کرایست چرچ، وقتی صدها نفر در حال برگزاری نماز جمعه بودند. دست کم ۴۹ نفر کشته شده اند، از جمله یک افغان. حال بسیاری دیگر وخیم است. نخست وزیر نیوزیلند، این حادثه را تروریستی خوانده. سه نفر در ارتباط با این حمله بازداشت شده اند، از جمله یک مرد بیست و هشت ساله استرالیایی، کسی که گفته می شود احتمالا یکی از مهاجمان بوده و در شبکه های اجتماعی، نظرات راست افراطی و ضد مهاجران و مسلمانان را تبلیغ می‌کرده است.

کسری ناجی گزارش می‌دهد.