نشانه‌های نگران کننده تغییراقلیم در قطب شمال
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نشانه‌های نگران کننده تغییر اقلیم در قطب شمال

ذوب شدن سریع یخچالها در قطب شمال، نشانه ای بسیار نگران کننده از تغییر اقلیم است. افزایش باران هم مشکلات تازه ای ایجاد کرده است. مارتا کارنی همراه گروهی از پژوهشگران بریتانیایی به اِسوالبارد در نروژ رفته که یکی از شمالی ترین نقاط قابل سکونت در قطب شمال است.

موضوعات مرتبط