راهپیمایی صدها هزار نفر در لندن در حمایت از همه‌پرسی دوباره برگزیت

راهپیمایی مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا حق نشر عکس EPA

صدها هزار نفر از مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) امروز (شنبه ۲۳ مارس) از مرکز لندن به سمت پارلمان راهپیمایی کردند.

معترضان خواستار برگزاری همه پرسی دیگری برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند.

توافق پیشنهادی ترزا می، نخست وزیر برای خروج از اتحادیه اروپا در پارلمان رای نیاورده و حالا، مهلت قانونی برگزیت با درخواست بریتانیا سه هفته تمدید شده است.

در پایان این سه هفته یا باید توافق مورد نظر خانم می تصویب شود، یا بریتانیا بدون توافق خارج شود، و یا آن که ترتیباتی برای تمدید بلندمدت مهلت خروج داده شود.

تحلیلگران معتقدند که احتمال استعفای خانم می، رای عدم اعتماد به او، برگزاری انتخابات زودرس و یا همه پرسی دوباره وجود دارد.

در همین حال بیش از ۴ میلیون و سیصد هزار نفر تاکنون طوماری را که در آن خواستار لغو برگزیت شده‌اند، امضا کرده اند. این طومار در وبسایت پارلمان بریتانیا قابل دسترس است.

مخالفان برگزیت در حالی راهپیمایی کرده‌اند که طرفداران برگزیت هم از هفته گذشته راهپیمایی خود را از شهر ساندرلند در شمال شرق بریتانیا به سمت لندن آغاز کرده‌اند.

حق نشر عکس Reuters

رهبران اتحادیه اروپا با تاخیر برگزیت موافقت کردند

برگزیت؛ بریتانیا از اتحادیه اروپا درخواست سه ماه تعویق کرد

پارلمان بریتانیا به تاخیر برگزیت رای داد

چه گزینه هایی وجود دارد؟

اگر توافق پیشنهادی ترزا می این هفته به تایید نمایندگان پارلمان برسد، اتحادیه اروپا حاضر است تا خروج بریتانیا از این اتحادیه را تا ۲۲ ماه مه( دو ماه دیگر) تمدید کند. براساس زمان بندی قبلی، بریتانیا باید ۲۹ مارس ( هفته آینده) از اتحادیه اروپا خارج شود.

اما اگر این توافق پیشنهادی رای نیاورد، و همچنین طرح جایگزینی هم به پارلمان ارائه نشود، در این صورت بریتانیا باید تا ۱۲ آوریل (حدود سه هفته دیگر) اتحادیه اروپا را ترک کند.

در حالی که پارلمان بریتانیا در تدارک گرفتن تصمیمی مهم درباره سرنوشت برگزیت است، خانم می روز گذشته در نامه‌ای به تمامی نمایندگان پیشنهاد داد تا ظرف روز‌های آتی با آنها گفتگو کند.

حق نشر عکس Reuters
حق نشر عکس Reuters

موضوعات مرتبط