پاپ سابق 'انقلاب جنسی دهه ۶۰' میلادی را زمینه‌ساز موارد آزار کودکان توسط کشیشان دانست

  • 11 آوریل 2019 - 22 فروردین 1398
بندیکت شانزدهم حق نشر عکس Getty Images

بندیکت شانزدهم، رهبر سابق کاتولیک‌های جهان، با انتشار نامه‌ای تحولات اجتماعی دهه ۱۹۶۰ میلادی در کشورهای غربی را زمینه‌ساز رسوایی‌های آزار جنسی توسط کشیشان دانسته است.

او گفته انقلاب جنسی دهه ۶۰ باعث شد که کشیش‌های کاتولیک به "همجنسگرایی" گرایش پیدا کنند.

بندیکت شانزدهم مدعی شده که مشکل آزار جنسی کودکان توسط کشیش‌ها تنها از اواخر دهه ١٩٨٠ میلادی و به دلیل "غیبت خداوند" وخیم شد.

نمونه‌های متعدد آزار جنسی کودکان توسط کشیش‌های کاتولیک و چگونگی برخورد مقام‌های ارشد کلیسا با این موضوع، که در مواردی با لاپوشانی و دستکاری مدارک همراه بوده، یک رسوایی دامنه‌دار برای کلیسای کاتولیک است.

بندیکت شانزدهم در نامه‌ای ۵۵۰۰ کلمه‌ای در یک مجله مذهبی آلمانی به موضوع آزار جنسی در کلیسا پرداخته است.

او گفته "هنجارهای جنسی در دهه ۱۹۶۰ میلادی به کلی از میان رفتند" و این تحول به "ایجاد محافل همجنسگرایی" منجر شد.

در آن مقطع جنبش‌های اجتماعی گسترده‌ای در برخی کشورهای غربی هنجارهای جنسی حاکم در آن دوران را به چالش گرفتند.

مدارک خود کلیسای کاتولیک حاکی از آن است که گزارش‌های آزار جنسی کشیش‌ها در دهه‌های قبل از مقطع مورد اشاره بندیکت شانزدهم هم وجود داشته است.

بندیکت شانزدهم در سال ٢٠١٣ از مقام خود استعفا کرد. پیش از او شش قرن بود که سابقه نداشت یک پاپ از مقام خود استعفا بدهد.

بندیکت شانزدهم در نامه اخیر خود از پاپ فرانسیس، رهبر کنونی کاتولیک‌های جهان، تشکر کرده و گفته: "او هر باره و هر باره، نور خداوند را که همچنان باقی است به ما نشان می‌دهد."

پاپ فرانسیس سال گذشته از کلیسای کاتولیک انتقاد کرد که در رسیدگی به موارد آزار جنسی سرعت عمل نداشته و حمایت لازم را از کودکان نکرده است.