نجات سگی از دریا در فاصله ۲۲۰ کیلومتری ساحل تایلند

کارگران یک سکوی نفتی در وسط دریا، یک سگ خسته و از نفس افتاده ای را که در نزدیکی سکوی شناور آنها در آب شنا می‌کرد، از آب گرفتند و نجات دادند.

این سگ قهوه‌ای از نژاد "آسپین" در نقطه ای که ۲۲۰ کیلومتر با ساحل تایلند فاصله داشت، دیده شد.

مشخص نیست که این سگ چگونه تا این اندازه به وسط دریا رسیده است. بعضی احتمال دادند که این سگ از یک قایق ماهیگیری به داخل دریا افتاده باشد.

The rig workers named the dog Boonrod, which translates as "The Saved One" حق نشر عکس ViralPress

کارگران سکوی نفتی نام "بون‌راد" را روی این سگ گذاشتند. این کلمه به زبان تایلندی به معنای "نجات یافته" است.

The dog is estimated to be between three and five years old حق نشر عکس ViralPress

بون راد، در حالیکه خسته و از نفس افتاده بود، پس از نجات احتیاج شدیدی به آب آشامیدنی و غذا داشت.

The dog was temporarily cared for on the oil rig حق نشر عکس ViralPress
The dog was given fresh drinking water on the rig حق نشر عکس ViralPress

کارگران سکوی نفتی، همچنان که از سگ نجات یافته مراقبت می‌کردند، به نزدیکترین کشتی که راهی ساحل بود پیام فرستادند که برای انتقال سگ به ساحل به نزدیکی سکو بیاید.

The dog was temporarily cared for on the oil rig حق نشر عکس ViralPress

مشخص نیست که این سگ چه مدتی روی آب شور دریا بوده است ولی پس از نجات به شدت تشنه بوده است.

Boonrod was washed to cleanse his fur of salt from the seawater حق نشر عکس ViralPress

سگ نجات یافته احتیاج به یک حمام مفصل داشت تا نمک آب دریا به خوبی از پوستش پاک شود. بعد از آن به خواب رفت.

The dog looks out to sea after it was rescued by oil rig workers حق نشر عکس ViralPress

کارگران سکوی نفتی می‌گویند که خوشبختانه دریا آرام بوده است که آنها توانستند سر حیوان را که بیرون از آب بوده تشخیص دهند و نجاتش دهند.

The dog was lifted by crane onto an oil vessel that was passing through the area on Sunday حق نشر عکس ViralPress

یکشنبه شب، دو شب پس از نجات از دریا، سگ "نجات‌یافته" به داخل یک کشتی حمل نفت که از آن نزدیکی عبور می‌کرد منتقل و از آنجا به ساحل برده شد.

The dog recieved a check-up at a veterinary practice in southern Thailand حق نشر عکس ViralPress

در ساحل دامپزشک پس از معاینه سگ اعلام کرد که حیوان در وضعیت خوبی است.

The dog appeared happy to be back on land حق نشر عکس ViralPress
Presentational white space

All images subject to copyright

موضوعات مرتبط