جنگل‌هایی که هر دقیقه به اندازه 30 زمین فوتبال، کوچک می‌شوند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جنگل‌هایی که هر دقیقه به اندازه ۳۰ زمین فوتبال، کوچکتر می‌شوند

جنگل‌های گرمسیری نقش بزرگی در تأمین اکسیژن زمین دارند. گزارش‌‌ها حاکی است که این جنگل‌ها به سرعت در حال نابودی‌اند. تنها در سال گذشته میلادی جهان، به اندازه مساحت بلژیک جنگل‌های گرمسیری‌اش را از دست داد.

شبنم شعبانی گزارش می‌دهد.