ویدیوی تازه منسوب به رهبر داعش
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ویدیوی تازه منسوب به رهبر داعش

آمریکا گفته اصالت ویدیوی تازه منسوب به ابوبکر بغدادی رهبر داعش را بررسی می‌کند ولی در هر صورت نبرد تا شکست کامل این گروه ادامه خواهد داشت. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق هم گفته که داعش همچنان تهدیدی برای کشورش است و هدف بغدادی از انتشار این ویدیو روحیه بخشیدن به پیروانش است. این دومین ویدیو از ابوبکر بغدادی در پنج سال گذشته است. در ویدیوی قبلی، او خود را خلیفه داعش اعلام کرده بود.

مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد.