مرگ مرداب‌های عراق زندگی مرداب نشین‌ها را تهدید می‌کند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مرگ مرداب‌های عراق زندگی مرداب‌نشین‌ها را تهدید می‌کند

عراق از بحران آب رنج می برد. تابستان گذشته مرداب های این کشور به یک چهارم اندازه اولیه خود کاهش پیدا کردند. بسیاری از ساکنان اطراف این مرداب‌ها هم مجبور به مهاجرت شدند. اخطاری برای باقی مناطق عراق.

مارتین پیشنس، خبرنگار بی بی سی گزارش می‌دهد.