خبرنگاران زندانی رویترز در میانمار آزاد شدند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خبرنگاران زندانی رویترز در میانمار آزاد شدند

در اقدامی غیرمنتظره، میانمار دو خبرنگار زندانی خبرگزاری رویترز را آزاد کرد. این دو خبرنگار بیش از پانصد روز زندانی بودند، به خاطر تحقیق درباره کشتار مسلمانان روهینگیا به دست ارتش میانمار. آزادی آنها با عفو رئیس جمهوری صورت گرفت. هزاران نفر دیگر هم آزاد شدند.

مجید خیام دار گزارش می دهد.