بیشترین موج پناهجویی در اروپا به سوی آلمان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نرم‌افزار کمک به کشف هویت؛ ابتکار آلمانی‌ها برای مقابله با خلاف‌گوها

  • 11 مهٔ 2019 - 21 اردیبهشت 1398

در چهار سال گذشته بیشترین موج پناهجویی در اروپا به سوی آلمان جاری بوده است. در اوایل این موج عده‌ای از پناهجویان برای دریافت حمایت دست به تخلفات مختلفی زدند. این اقدام، اداره مهاجرین و پناهجویان آلمان را وادار به واکنش کرد تا با استفاده از تکنولوژی جدید تا حدی از این تخلفات جلوگیری کند.

بامداد اسماعیلی گزارش می‌دهد.