کامیون بی‌راننده در جاده‌های سوئد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کامیون بی‌راننده در جاده‌های سوئد

خودروهای بدون راننده چالش بزرگی برای شرکتهای خودروسازی اند. امثال گوگل و آمازون میلیون ها دلار در این فناوری سرمایه گذاری کرده اند. حالا یک شرکت سوئدی می گوید اولین کامیون بدون راننده را به جاده های عمومی آورده است.

تیم آلمن گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط