انیمیشن: پارلمان اروپا به زبان ساده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انیمیشن: پارلمان اروپا به زبان ساده

از پنجشنبه مردم ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا پای صندوق‌های رأی می‌روند تا اعضای پارلمان اروپا را برای پنج سال آینده انتخاب کنند. انتخابات این دوره از یک سو شاهد قدرت گرفتن احزاب عوام‌گرا و راستگرای افراطی است و از سوی دیگر در بریتانیا نفس برگزاری‌اش جنجال و تنش به پا کرده است. در روزهای آینده به این موضوعات می‌پردازیم. ولی قبل از آن بهرنگ تاج‌دین توضیح می‌دهد که پارلمان اروپا و اتحادیه اروپا چیستند و چه اهمیتی برای مردم گوشه و کنار دنیا دارند.