پیروزی دوباره حزب حاکم در انتخابات پارلمان هند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیروزی دوباره حزب حاکم در انتخابات پارلمان هند

نخست وزیر هند، پیروزی حزبش در انتخابات پارلمان را پیروزی همه کشور خوانده است. نارندرا مودی ساعتی بعد از اعلام نتایج اولیه انتخابات گفت دولت جدیدش فراگیر خواهد بود و برای موفقیت هند تلاش می کند. برآورد شده که حزب «بهارایتا جاناتا» و متحدانش، نزدیک به ۳۵۰ کرسی از ۵۴۳ کرسی پارلمان را به دست آورده باشند، در حالی که حزب کنگره، رقیب اصلی حزب حاکم، حدود ۹۰ کرسی برده است.

باران عباسی گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط