میدان تیان‌آنمن؛ سی سال بعد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

میدان تیان‌آنمن؛ سی سال بعد

سی سال پیش هزاران دانشجو در میدان تیان‌آنمن در مرکز پکن جمع شدند و خواستار اصلاحات سیاسی شدند. بعد از چند هفته کشمکش دولت چین نهایتا نیروهای نظامی و تانکهایش را به این میدان فرستاد. صدها نفر کشته شدند اما مقام های چینی همچنان این کشتار را رد می کنند. جان سیمپسون خبرنگار بی بی سی که خود آن روزها شاهد اعتراض ها و پایان خون آلودش بود در گزارشش از تاثیرات ادامه دار حادثه میدان تیان‌آنمن می‌گوید.

موضوعات مرتبط