ویدیویی که زندگی کودک سختکوش پرویی را دگرگون کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ویدیویی که زندگی کودک سختکوش پرویی را دگرگون کرد

داستانی فوق العاده از سخت‌کوشی و سخاوت. سخاوت یک تاجر اهل خاورمیانه و سخت کوشی یک پسر مدرسه‌ای که برای پیدا کردن جایی برای انجام درس و مشق به مشکل خورده بود.

تیم آلمن گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط