صف نامزدهای سمت نخست‌وزیری در بریتانیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صف نامزدهای سمت نخست‌وزیری در بریتانیا

یک روز پس از اعلام کناره‌گیری قریب‌الوقوع ترزا می از نخست‌وزیری بریتانیا، رقابت برای جانشینی او آغاز شده است. تا کنون پنج نفر از جمله جرمی هانت و بوریس جانسون، وزیران خارجه فعلی و پیشین، نامزدی‌شان را اعلام کرده‌اند. نحوه حل بن‌بست سیاسی بر سر برگزیت، موضوع اصلی این مبارزات است؛ بعضی از نامزدها به دنبال خروج بی‌توافق، از اتحادیه اروپا هستند و عده‌ای دیگر به شدت با چنین کاری مخالفند.

بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد.