ضیافت شام ملکه بریتانیا و دونالد ترامپ به روایت تصویر

ملکه بریتانیا حق نشر عکس Getty Images
Image caption ملکه بریتانیا و رئیس جمهوری آمریکا جامی به سلامتی سرکشیدند
ملکه بریتانیا حق نشر عکس Getty Images
Image caption ملکه بریتانیا گفت نه تنها مسایل امنیتی بلکه پیوندهای عمیق فرهنگی و میراث‌ مشترک نیز ما (آمریکا و بریتانیا) را متحد کرده
ترامپ حق نشر عکس Getty Images
Image caption ملکه بریتانیا در حال خندیدن با رئیس جمهوری آمریکا در مراسم ضیافت شام
ترامپ حق نشر عکس Getty Images
Image caption نمای کلی ضیافت شام در کاخ باکینگهام که شامگاه سوم ژوئن در نخستین روز دیدار رسمی دونالد ترامپ و همسرش ملانیا در لندن برگزار شد
ملکه بریتانیا حق نشر عکس Getty Images
Image caption صحبت ملکه با آقای ترامپ در جریان ضیافت شام، این نخستین دیدار رسمی دونالد ترامپ از بریتانیا است که به دعوت رسمی ملکه بریتانیا انجام شده است
ترامپ حق نشر عکس Getty Images
Image caption الیزابت دوم، ملکه بریتانیا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ملانیا همسرش، پیش از ضیافت شام برای گرفتن عکس وارد تالار موسیقی شدند.

.