سفر توریستی به فضا؛ ۵۸ میلیون دلار، رفت و برگشت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سفر توریستی به فضا؛ ۵۸ میلیون دلار، رفت و برگشت

ناسا می گوید توریسم فضایی، رویای ناممکن بسیاری از انسانها، از سال دیگر ممکن خواهد شد. هر کسی که بخواهد ایستگاه فضایی را ببینید باید پول زیادی خرج کند؛ حدود ۵۸ میلیون دلار!ناسا می گوید تعداد کسانی که می توانند به این سفر بروند محدود است.

گرت بارلو گزارش می‌دهد.