زوج استرالیایی مسلط به زبان و آداب تاجیک‌ها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زوج استرالیایی مسلط به زبان و آداب تاجیک‌ها

یک زوج استرالیایی تصمیم گرفته‌اند در تاجیکستان از شیر بز پنیر تولید کنند. آنها از راه جفتگیری از انواع مختلف بزها، نوع بزی را به وجود آوردند که شیر زیاد بدهد و با شرایط آب و هوای تاجیکستان سازگار است. در بیش از ۱۵ سال اقامتشان در تاجیکستان این زن و شوهر استرالیایی، زبان و رسوم و آداب تاجیک‌ها را خوب یاد گرفته‌اند.

خبرنگارمان سهراب ضیا اخیراً به ناحیه "ظفر‌‌آباد" در شمال تاجیکستان رفته و با این خانواده آشنا شده است.

موضوعات مرتبط