راه‎اندازی مزرعه پرورش حشره در هلند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راه‎اندازی مزرعه پرورش حشره در هلند

جهان پر از حشره است. تخمین زده می شود که تعداد آنها دویست میلیون برابر جمعیت ما آدمهاست. حشرات بخشی حیاتی از اکوسیستم جهانند. حالا یک مزرعه بزرگ حشرات در هلند افتتاح شده به این امید که بتواند منبعی پایدار برای تولید پروتئین باشد. گزارش تیم آلمن خبرنگار بی بی سی را ببینید.