مارمولک سبز بالکان از یونان به ولز سفر کرد

حق نشر عکس RSPCA Cymru

یک مارمولک زیستگاه خود در یک جزیره آفتابی یونان را ترک کرده و اکنون در ولز سکنی گزیده است.

مارمولک سبز بالکان با چمدان مسافران جزیره آفتابی کس یونان را ترک کرد و به بریجند کمتر آفتابی در ولز رفت.

انجمن حقوق حیوانات این مارمولک را نجات داده و اکنون در مرکز ویژه‌ای نگه‌داری می‌شود.

این مارمولک ۲۰ سانتی‌متری خطرناک نیست و خطری از ناحیه او متوجه کسی نیست.

حق نشر عکس RSPCA Cymru

یک مقام این انجمن گفته است خانواده‌ای که به این جزیره یونان سفر کرده بودند انتظار نداشتند در بازگشت و در میان چمدان‌شان مارمولک سبز بالکان بیابند.

او از این خانواده که با این انجمن تماس گرفته تشکر کرده است.

موضوعات مرتبط