جنبش زنان سوئیس علیه تبعیض جنسیتی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جنبش زنان سوئیس علیه تبعیض جنسیتی

سال ۱۹۹۱ در چنین روزی حدود نیم میلیون نفر در سوئیس اولین اعتصاب زنان را در این کشور برگزار کردند. فکر این اعتصاب در گروه کوچکی از زنان ساعت‌ساز شکل گرفت و به یکی از بزرگترین تظاهرات سیاسی تاریخ سوئیس بدل شد. تقریبا سه دهه از آن تاریخ گذشته و فعالان از زنها دعوت کرده اند تا در اعتصابی علیه تبعیض جنسیتی شرکت کنند.

اموجین فوکس گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط