!دیگر به چشمانتان هم نمی‌توانید اعتماد کنید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیگر به چشمانتان هم نمی‌توانید اعتماد کنید!

تکنولوژی جدیدی به بازار آمده که تنها با عکس چهره یک شخص می‌تواند ویدئویی بسازد که در آن صاحب عکس هر چیزی بگوید و هر کاری انجام دهد. ببینید چرا تکنولوژی 'دیپ فیک ' بسیاری را نگران کرده است.

موضوعات مرتبط