بحران مهاجران ونزوئلایی در پرو
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحران مهاجران ونزوئلایی در پرو

قوانین مهاجرتی جدید پرو هزاران مهاجر اهل ونزوئلا را در مرزها سرگردان کرده است. بحران انسانی و اقتصادی در ونزوئلا در ۴ سال اخیر، باعث مهاجرت حدود ۴ میلیون نفر از این کشور شده است.

اندی بیت گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط