فعال دانشجویی سرشناس خواهان کناره‌گیری رییس اجرایی هنگ‌کنگ شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فعال دانشجویی سرشناس خواهان کناره‌گیری رییس اجرایی هنگ‌کنگ شد

دولت چین می گوید تمام-قد، پشت کَری لَم، رئیس اجرایی هنگ کنگ می ایستد. در روزهای اخیر، میلیون ها هنگ کنگی معترض، خواهان کناره گیری خانم لم از قدرت شده اند. اعتراض ها به دنبال تصمیم دولت برای تصویب لایحه ی استرداد متهمان به ارتکاب جرم، به چین آغاز شد. اعتراض هایی که تا اینجای کار باعث شده تا دولت فعلا دست نگه دارد و این لایحه را معلق کند.

پرهام قبادی گزارش می دهد.