گفت‌و‌گو با مهرداد فرهمند درباره محمد مرسی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌و‌گو با مهرداد فرهمند درباره محمد مرسی

محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر در جلسه رسیدگی به اتهاماتش از حال رفت و لحظاتی بعد درگذشت. مهرداد فرهمند در این گفتگو به جایگاه تاریخی محمد مرسی و همچنین روابط او با ایران پرداخته است.