قصه مرگ مرسی از زبان دخترش
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قصه مرگ مرسی از زبان دخترش

دختر محمد مرسی می گوید مسئولان زندان با خودداری از رسیدگی به بیماری او در مرگش نقش داشته اند. شیما مرسی با انتشار ویدیویی در شبکه های اجتماعی گفته پدرش چندین مشکل جدی جسمی داشته اما با این وجود او را مجبور به حضور در دادگاه کرده بودند. مرگ ناگهانی رئیس جمهوری پیشین مصر، واکنشها و اعتراضهای بین المللی به همراه داشته. موسسه دیدبان حقوق بشر خواهان تحقیق فوری دقیق درباره علت مرگ او شده است. رئیس جمهوری ترکیه مرسی را شهید خوانده و در افغانستان هم مراسم سوگواری برای او برپا شده و برخی مسئولان رسمی، مرگ او را تسلیت گفته اند. روایت مرگ محمد مرسی را از زبان دخترش در گزارش مهرداد فرهمند ببینید که نگاهی هم به بازتابهای بین المللی این مرگ دارد و اینکه چگونه در مصر اجازه سوگواری برای محمد مرسی داده نشده.